Disclaimer

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Hunters of the Sky besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Hunters of the Sky alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen.
De informatie op deze website en het afdrukken daarvan dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hunters of the Sky worden gebruikt. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Hunters of the Sky omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website.

Web gebruik
Hunters of the Sky is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van www.huntersofthesky.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Hunters of the Sky in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@huntersofthesky.nl