Slechtvalkenhonk

Welkom op het slechtvalkenhonk van Hunters of the Sky!
Door middel van vier camera´s die geplaatst zijn bij de nestkast in de toren van de Bethlehemkerk is het mogelijk om de beschermde slechtvalken, die op de rode lijst staan, van heel dichtbij te volgen tijdens hun broedavonturen. Zonder dat de vogels hierdoor gestoord worden kunt u genieten van het wel en wee van de slechtvalken. U kunt het hele traject van baltsen, eieren leggen, kuikens grootbrengen en het uitvliegen van de jonge vogels nu van heel dichtbij meemaken. Hoe mooi is dat! Neem snel een kijkje in de wondere wereld van de slechtvalk.

Livestream

VERWACHTE UITKOMST
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Ervaar vogels nu van heel dichtbij tijdens de vogelexpeditie!
Met uw deelname steunt u onze natuurbehoud projecten.

Nieuws

13-2-2018

Het nieuwe seizoen is van start  gegaan. Veel kijk plezier!

Broedresultaten

2015: 4 slechtvalken uitgevlogen
2016: 4 slechtvalken uitgevlogen
2017: 4 slechtvalken uitgevlogen
(nieuw vrouwtje)

Overzicht broedseizoen 2015

Broedkoppel

Aan de hand van de kleurringen met bijbehorende code die de slechtvalken om hun poten dragen voor wetenschappelijk onderzoek weten we het een en ander van de slechtvalken. Het mannetje met ringnummer ´´UW´´ is geboren op 27 april 2011 op de zendtoren van Haarlem. Hiermee is het mannetje een jaar jonger dan het vrouwtje met het ringnummer ´´OS 8´´ die geboren is op 23 april 2010 in Frimmersdorf, gelegen in Duitsland. Helaas is het vrouwtje met ringnummer ”OS 8” op 19 januari 2017 dood gevonden op het Haga ziekenhuis in Den Haag. Vermoedelijk door een gevecht met het nieuwe vrouwtje die de nestkast op 20 januari 2017 inneemt. Helaas is er over het nieuwe vrouwtje niets bekend aangezien deze vogel een ring draagt die niet afgelezen kan worden.

Nestkast slechtvalken

Slechtvalken zijn vogels die op grote hoogte te vinden zijn. Zowel tijdens de jacht op gevogelte als tijdens de voortplanting. Aangezien de slechtvalk ook in Nederland voorkomt maar wij in ons vlakke land geen steile berghellingen kennen, zoekt de slechtvalk zijn toevlucht op de kunstmatige rotsen die wij mensen hebben neergezet. Bij het maken van de nestkast is er allereerst op gelet dat hij voldoet aan al de eisen die de slechtvalken daaraan stellen. Verder is er rekening mee gehouden dat het aanzien van de kerk niet negatief werd aangetast en dat omwonenden of passanten geen last van de broedende vogels hebben. Hierna is samen met de koster van de Bethlehemkerk begonnen aan het plaatsen van de nestkast. Het resultaat mag er zijn: een prachtige broedgelegenheid voor de slechtvalken in Den Haag.

Mede mogelijk gemaakt

Hunters of the Sky wil de Bethlehemkerk hartelijk bedanken voor de inwoning die de kerk deze bijzondere vogels biedt. Verder willen we in het bijzonder bedanken: de koster van de Bethlehemkerk die met volledige inzet heeft geholpen dit project tot een mooi einde te brengen, Attent Beveiligingen voor het sponsoren van de camera´s in de nestkast, Quist Elektra Den Haag voor het aanleggen en sponsoren van een stroomvoorziening in de kerktoren en fotograaf Lia Lo voor het sponsoren van een fotoreportage over dit bijzondere project. Zonder de hulp van deze mensen was het plaatsen van de nestkast in zeer korte tijd niet gelukt.

Soort beschrijving

Wetenschappelijke naam
Falco Peregrinus

Taxonomische indeling

Klasse: Aves (vogels)
Orde: Falconiformes
Familie: Falconidae (valkachtigen)
Geslacht: Falco

Kenmerken

Lengte: 38 – 45 cm
Spanwijdte: 90 – 105 cm
Gewicht: 580 – 1090 gr.
Leeftijd: 18 jaar, in gevangenschap 25 jaar

Voortplanting

Geslachtsrijp: tussen de 2 en 3 jaar oud
Broedtijd: half maart tot april
Broedplaats: op steile rotswanden in een ruime nis
Legselgrootte: 3 tot 6 eieren, meestal 4
Leginterval: 50 a 60 uur tussen het leggen van de eieren
Broedduur:  31 tot 33 dagen
Uitvliegen: na 32 tot 42 dagen, daarna 4 weken bij de ouders

Wist je dat…

Jachtmethode en voedsel

…slechtvalken uitsluitend jagen vanaf een hoge zitplaats of hoge cirkelende vlucht.
…de slechtvalk in duikvlucht een snelheid kan bereiken van 380 km/u.
…deze vogel met deze snelheid het snelste dier ter wereld is.
…gemiddeld maar 13% van de jachtpogingen succesvol is.
…een achtervolgende vogel zich vaak nog op het laatste moment met een wending weet te redden.
…de slechtvalken voornamelijk jagen op stadsduif, spreeuw, houtsnip, zanglijster, specht en waterhoen.
…slechtvalken in de stad een gemakkelijke jachtmethode hebben gevonden door ´s nachts te jagen op vleermuizen en doortrekkende vogels.
…dit gemakkelijk kan door gebruik te maken van de verlichte stad.

Wist je dat…

Verschil in geslacht

…mannetjes slechtvalken 1/3 kleiner zijn dan de vrouwtjes.
…met een getraind oog te zien is dat het mannetje blauwer is dan het vrouwtje in volwassen verenkleed.
…jonge vogels een verenkleed hebben met bruine tinten.
…hun poten naarmate ze volwassen worden verkleuren van lichtgeel naar donkergeel en rond de ogen en snavel van blauw naar donkergeel.

Habitat

…slechtvalken buiten het broedseizoen in vrijwel alle landschapstypes te vinden zijn.
…slechtvalken in de broedtijd aangewezen zijn op steile rotswanden, hoge gebouwen en bouwwerken.
…een populatie ten westen van het Oeral gebergte in bomen nestelt en daar gebruik maakt van oude nesten van vis- en zeearenden.

Wist je dat…

Territorium en jachtgebied

…het broedterritorium in een straal van enkele honderden meters wordt verdedigd.
…slechtvalken in hun broedterritorium en jachtgebied geen soortgenoten dulden.
…jonge vogels na het broedseizoen door de ouders uit het territorium worden weggejaagd.
…jonge vrouwtjes ruim vier keer verder wegtrekken op zoek naar een territorium dan de mannetjes.
…mannetjes vaak de mannetjes verjagen en vrouwtjes de vrouwtjes.
…het jachtgebied van de slechtvalk 30 km2 bedraagt met een straal van 3 km vanaf de broedplaats.
…in het najaar en de winter het jachtgebied aanzienlijk groter is.