Torenvalkenhonk

Welkom op het torenvalkenhonk van Hunters of the Sky!
Door middel van een camera in de nestkast van een koppel wilde torenvalken in Tienhoven kunt u meekijken tijdens hun broedavonturen. Zonder dat de vogels hierdoor gestoord worden kunt u genieten van het wel en wee van de torenvalken. U kunt het hele traject van baltsen, eieren leggen, kuikens grootbrengen en het uitvliegen van de jonge vogels nu van heel dichtbij meemaken. Hoe mooi is dat! Neem snel een kijkje in de wondere wereld van de torenvalk.

Livestream

VERWACHTE UITKOMST
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Nieuws

16-10-2017

Bedankt voor het kijken en graag tot ziens op 1 februari 2018!


Broedresultaten

2016: 5 torenvalken uitgevlogen
2017: 6 torenvalken uitgevlogen

Broedkoppel

Van het koppel dat zich ophoudt op en rond de nestkast in Tienhoven is niets bekend.
Vaak worden de vogels geïdentificeerd door middel van een voetring en weten we waar en wanneer een vogel geboren is.
Bij beide vogels is dit niet het geval en kunnen we alleen aan de hand van waarnemingen melden dat dit koppel al meerdere jaren aanwezig is en ook voor nageslacht heeft gezorgd.

Nestkast torenvalken

Al twaalf jaar lang heeft boer Bert een nestkast voor torenvalken op zijn erf hangen. Aan een negen meter lange mast heeft deze nestkast zijn diensten ruimschoots bewezen en zijn er bijna elk jaar jonge torenvalken uitgevlogen.
Aangezien de nestkast aan vervanging toe was en Streekmuseum Vredegoed in het museum meer aandacht wil besteden aan natuureducatie heeft Hunters of the Sky de realisatie van een nieuwe nestkast met cameratechniek op zich genomen.
Met succes, want vrij snel heeft het torenvalkvrouwtje haar nieuwe nestkast geïnspecteerd en goedgekeurd. In het streekmuseum kunnen de bezoekers via een beeldscherm live meekijken in de nestkast en met een beetje geluk de torenvalken zien aankomen. Een mooiere natuurbeleving bestaat er niet dan het zien opgroeien van jong leven.

Mede mogelijk gemaakt

Hunters of the Sky wil Streekmuseum Vredegoed hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de broedlocatie van de torenvalken. Verder willen we in het bijzonder het Stichtingsbestuur en vrijwilligers van Streekmuseum Vredegoed bedanken voor alle inzet en medewerking die we hebben ontvangen om er een geslaagd project van te maken.

Soort beschrijving

Wetenschappelijke naam:
Falco tinnunculus

Taxonomische indeling

Klasse: Aves (vogels)
Orde: Falconiformes
Familie: Falconidae (valkachtigen)
Geslacht: Falco

Kenmerken

Lengte: 33 – 38 cm
Spanwijdte: 68 – 82 cm
Gewicht: 200 – 230 gr
Leeftijd: 16 jaar, in gevangenschap 18 jaar

Voortplanting

Geslachtsrijp: in het 1e levensjaar
Broedtijd: half april tot half mei
Broedplaats: in oude nesten van kraaien, nissen in gebouwen
Legselgrootte: 3 tot 7 eieren, meestal 5 of 6
Leginterval: meestal 2 dagen
Broedduur:  28 tot 29 dagen
Uitvliegen: na 28 tot 32 dagen, daarna 16 dagen bij de ouders

Wist je dat…

Jachtmethoden en voedsel

…torenvalkensoorten de enige valkensoorten zijn die jagen op muizen.
…muizen overal waar ze lopen een urinespoor achterlaten.
…torenvalken UV-licht kunnen onderscheiden en de urine van muizen UV-licht weerkaatst.
…de torenvalk alleen maar het spoor hoeft te volgen naar zijn volgende maaltijd.
…torenvalken naast muizen ook hagedissen, kikkers en insecten eten.

…het stil hangen van de torenvalk in de lucht ´bidden´ genoemd wordt.
…deze jachtmethode veel energie kost maar de kans op een prooi hoog is.
…torenvalken bij slecht weer jagen vanaf een vaste zitplaats om energie te besparen.

Wist je dat…

Verschil in geslacht

…mannetjes torenvalken met dezelfde kleur geboren worden als de vrouwtjes.
…mannetjes torenvalken na de eerste rui verkleuren en een blauw/grijze kop en staart krijgen.
…vrouwtjes altijd 1/3 groter zijn dan de mannetjes.

Habitat

…de torenvalk niet kieskeurig is qua leefgebied.
…de jonge torenvalken groot gebracht worden in verlaten kraaiennesten, spleten en nissen in rotsen en gebouwen en in vrijstaande grote bomen.
…torenvalken door intensieve landbouw geschikte nestplaatsen verliezen en niet kunnen broeden.
…het plaatsen van masten met nestkasten dit probleem kan oplossen.

Wist je dat…

Territorium en jachtgebied

…tussen eind maart en half april het territorium wordt bezet.
…torenvalken geen moeite hebben om in de nabijheid van mensen te broeden.
…het mannetje voor en tijdens het broeden alleen de directe omgeving van het nest verdedigt tegen indringers.
…dit territorium in het Nederlandse open polderlandschap een straal heeft van 25-35 meter.
…het jachtgebied kan variëren van 1 km2 tot maar liefst 10 km2.
…de grootte van een jachtgebied wordt bepaald door de hoeveelheid aanwezige prooien.